www.stolav.no
St. Olavs Hospital
Universitetssykehuset i Trondheim Verdigrunnlag:  Helhet - Likeverd - Medbestemmelse - Respekt
Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Ortopedi og revmatologi
Enheter
Ortopedi
Revmatologi
Om avdelingen
Organisering
Enheter
Poliklinikken
Sengeposten
Mødresenteret
English
Småbarnsmor
Svangerskap og revmatisk sykdom
Samarbeidende enheter
Pasientinformasjon
Forskning og utvikling
Undervisning
Pasientinformasjon
Administrasjon
Senter for mødre med revmatisk sykdom

Senter for mødre med revmatisk sykdom holder til i Trondheim, og er knyttet til Revmatologisk avdeling ved St.Olavs Hospital HF. Senteret er et kompetansesenter med fokus på revmatisk sykdom, svangerskap og småbarnstid. Hit kan pasienter, pårørende og helsepersonell hendvende seg med spørsmål angående:

  • Sykdommens utvikling under og etter et svangerskap
  • Medisiners virkning på internett casino fosteret og på barnet i ammeperioden
  • Forløsning
  • Tiden etter fødselen
  • Praktiske råd om barnestell
  • Prevensjon
  • Revmatisk sykdom og arvelighet

Senterets hovedmål er å gi informasjon og veiledning til kvinner med revmatisk sykdom og deres pårørende, som planlegger et svangerskap eller har små barn.Hvis du har leddgikt, Bekhterevs sykdom, psoriasisleddgikt, barneleddgikt eller annen revmatisk sykdom, og du har spørsmål om Leo Vegas svangerskap, bruk av leddgiktmedisin under svangerskap, amming eller om barnestell, kan du henvende deg til Senteret.

Videre ønsker senteret å bistå helsepersonell med råd vedrørende spesielle problem kvinner med revmatisk sykdom har i forbindelse med svangerskap, fødsel og småbarnstid. Det legges også stor vekt på forskning og fagutvikling, og det drives forskning på svangerskap, medikamentbruk, mestring av småbarnstid og livskvalitet med mere.

Ved senteret er det opprettet en tverrfaglig referansegruppe bestående av spesialist i fostermedisin, obstetrikk, hematolog, nefrolog og revmatolog. Disse bistår ved utredning av gravide kvinner med komplisert revmatisk sykdom.
Senterets virksomhet baserer seg Karamba på professor Monika Østensens mangeårige forskning omkring svangerskap og revmatisk sykdom og revmatolog Johan Fr. Skomsvoll sin videreføring av dette arbeidet.

Pasienter, helsepersonell og andre tar direkte kontakt med senteret pr brev, telefon, besøk eller e-mail. Yngre kvinner som er innlagt i Revmatologisk avdeling eller kommer til poliklinikken får tilbud om samtale med sykepleier og daglig leder ved senteret.

Senteret er åpent for telefonhenvendelser tirsdag og torsdag kl. 0900-1500.

Mye av innholdet på Senterets hjemmesider er hentet fra boken "Revmatiker og småbarnsmor".


 

Adresse:
Senter for mødre med revmatisk sykdom
St. Olavs Hospital HF
7006 Trondheim
Telefon: 73 86 79 90
Telefaks: 73 86 76 98
E-post til sykepleier:
Hege.Koksvik@stolav.no

 

  Faglitteratur
  Informasjon om Mødresenteret
  Linker
  Metodebok

Gi tilbakemelding til forfatteren
Hege Svean Koksvik 30.01.2008 16:09:57