www.stolav.no - St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Aktuelt
Nyheter
Pulsen
Helsenyheter
Nyhetsarkiv
Nytt sykehus
Pressesenter
Drift av pasienthotellet
Konkurransen om drift av pasienthotellet ved St. Olavs Hospital er kunngjort. Påmeldingsfrist er satt til 8. juli 2003. Frist for å levere inn tilbud er 29. august 2003 kl. 1500.
 
Inngåelse av avtale med driver av pasienthotellet planlegges til 1. november 2003. Det vises for øvrig til Norsk Lysningsblad nr 141, 24.06.2003, referansenummer 2003-11240.
 
Tilbakemelding
Marit Kvikne 27.06.2003 08:55:59