Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Aktuelt
Nyheter
Pulsen
Helsenyheter
Nyhetsarkiv
Nytt sykehus
Pressesenter
Gir sommertilbud til pleiepasientene
B6 holder sommeråpent for pleiepasienter.  Hensikten er å avlaste de ordinære sengepostene og samtidig gi pasientene et bedre tilbud.
 

Korridorbelegg er et velkjent fenomen ved St. Olavs Hospital. Mange som ligger på korridoren er ferdigbehandlete, utskrivingsklare pasienter som venter på sykehjemsplass. Når en del sengeposter sommerlukker, på grunn av ferieavvikling, blir situasjonen ekstra vanskelig.
– Erfaringsmessig topper det seg rundt Sankthans. Sommerposten åpnet 19. juni, og for å få med flest mulig helger holdes den åpen til mandag  21. juli. 18 pasienter har posten plass til, og vi tar i mot de som er mest pleietrengende. Jeg håper at de sengepostene vi tar pasienter fra vil oppleve en lettese i en travel hverdag, sier spesialkonsulent Merete Knudsen i Enhet for samhandling.
Spleiselag
 Ideen om å opprette posten kom fra denne enheten, og ledergruppen vedtok å gjennomføre tiltaket som et spleiselag mellom ti kliniske avdelinger. Posten er lokalisert på B6, femdøgnposten til Avdeling for ortopedi og revmatologi. Og det er to sykepleiere fra denne avdelingen, driftskoordinator Nina Pedersen og undervisningssykepleier Mette Røsbjørgen, som skal organisere arbeidet og ha ansvaret for den daglige driften. De må belage seg på en hektisk måned.
– Det var lettest å frigi oss som sitter i administrative stillinger. Mange som er ukjente for hverandre skal jobbe sammen, og da må noen holde tråden. Det blir en utfordring, i hvert fall de første ukene, mener Pedersen.
På dugnad
Med seg får de en "dugnadsgjeng". De er hentet fra andre poster og administrasjon, mens om lag halvparten er sommervikarer. Til og med en pensjonist stiller opp for å løse turnusplanen. Bemanningen skal være som på et vanlig sykehjem.
– Noen har gått med på å bytte avdeling for en måned, mens andre tar ekstravakter. Det er solid dugnadsånd å ta en slik utfordring, sier Pedersen.
– Det hadde ikke gått hvis ikke folk hadde vært så tøffe og sporty, legger Knudsen til.
– De som venter på sykehjemsplass vil også få det bedre. Dette er en pasientgruppe du føler at du ikke får gitt godt nok tilbud til om sommeren, og tiltaket er i tråd med sykehusets verdier, supplerer Røsbjørgen.
De tre presiserer at  pasientene på denne posten kun skal ha pleie, ikke aktiv behandling. Avdelingene har fått egne kriterier for hvordan prioriteringen av pasienten skal foregå, og Merete Knudsen er koordinator for det arbeidet.

Jørn J. Fremstad

 

Astrid Haugen 20.06.2003 08:37:52