Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Aktuelt
Nyheter
Pulsen
Helsenyheter
Nyhetsarkiv
Nytt sykehus
Pressesenter
Ja til byggfase to på Øya
Styret for Helse Midt-Norge slutter seg til revidert hovedfunksjonsprogram for byggfase to. Det ble klart i styremøte før helgen. - Jeg er glad vi har fått et vedtak, sier Roar Arntzen, og ser det som fordelaktig at saken kan sendes videre til departementene for behandling i august.
 

For å beholde kontinuitet i utbyggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim, mener Arntzen det er viktig at byggfase to ikke forsinkes. Vedtaket i Midt-Norge gjør det mulig å behandle saken i Storinget i løpet av høsten.

Det nye universitetssykehuset bygges ut med et samlet areal på vel 200 000 kvadratmeter. Dessuten bør det etableres et psykiatrisenter på Øya, mener styret i Helse Midt-Norge.

Styret går imidlertid inn for flere tiltak for å redusere kostnadene. Styret vil fatte vedtak om totalt utbyggingsareal, med foreslåtte justeringer i revidert hovedfunksjonsprogram, når utbyggingen krever det.

Pressemeldinger fra Helse Midt-Norge:

 

Marit Kvikne 25.06.2003 09:28:44