Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Aktuelt
Nyheter
Pulsen
Helsenyheter
Nyhetsarkiv
Nytt sykehus
Pressesenter
Pulsen

PULSEN  er internavis for St. Olavs Hospital. Den kommer ut med 7 - 8 nummer i året.
Internett: last ned utgitte nummer.
Telefon   73 86 77 10
Telefaks  73 86 97 10

 

Ansvarlig redaktør: Adm.dir. Roar Arntzen
Redaktør: Informasjonsrådgiver Jørn Fremstad

Informasjonsavdelingene i St. Olavs Hospital og Helsebygg Midt-Norge utgjør redaksjonen for internavisa PULSEN.

 

 

Astrid Haugen 04.04.2003 09:27:19
 

Pulsen

Epost-adresser:
jorn.fremstad@stolav.no

marit.kvikne@stolav.no

arve-olav.solumsmo@helsebygg-midt.no