Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Aktuelt
Nyheter
Nytt sykehus
Pressesenter
Nytt sykehus

Det skal bygges nytt universitetssykehus i Trondheim på Øya. Prosjektet Nytt Universitetssykehus i Trondheim skal videreutvikle dagens St. Olavs Hospital til å bli et fullverdig, effektivt og faglig sterkt sykehus.

 Det innebærer et sykehus basert på samarbeid i en helhetlig helsetjeneste, med medisinsk faglig kompetanse, pleie og omsorg konsentrert om pasienten.
Det bygges et sykehus for framtiden. Et pasientfokusert sykehus organisert i kliniske sentra med stor grad av desentraliserte støttefunksjoner.

Byggefase 1
Stortinget vedtok 28. mai 2002 at Universitetssykehuset bygges som planlagt på Øya. Byggefase 1 settes i gang etter tidligere vedtatte kostnadsramme. I byggefase 1 starter byggingen av Laboratoriesenter, Nevrosenter, Pasienthotell, Kvinne-barnsenter, Forsyningssenter og teknisk infrastruktur.   

Ferdig i 2011
Første byggefase skal stå ferdig i 2006 og utgjøre halvparten av det samlede utbyggingsarealet. Hele sykehuset skal være sluttført i 2011 og blir da landets største sykehus (186 500 m2). Det skal bygges etter rive-bygge-flyttemetoden og  70% av dagens bygninger skal rives. Det Nye Universitetssykehuset blir bundet sammen av glassbroer og kulverter.

Pasienthotellet har byggestart i mars 2003, mens Forsyningssenteret har byggestart november 2002.

Tomta for Nevrosenteret
Byggestart: Mars 2003
Webkamera


Tomta for Kvinne-barnsenteret og Laboratoriesenteret (bak)

Byggestart: Hhv januar 2003 og desember 2002
Webkamera

 

Einar Tveit 24.02.2003 10:47:56
 

Trafikkavvikling etter 12. september 2002

Om byggestart

Byggefase 1