Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning
Nyttig å vite
Pasientrettigheter
Pasient
Pårørende
Service
Medisinsk utstyr
Kontaktinformasjon
Fritt sykehusvalg
Loven om Pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Denne sier blant annet at pasienten fritt kan velge ved hvilket sykehus eller distriktspsykiatriske senter han/hun vil bli behandlet på. Dette gjelder ikke barne- og ungdomspsykiatri.
 Torsdag 8. mai lanserete helseminister Dagfinn Høybråten den nye nett- og telefontjenesten Fritt sykehusvalg Norge. All informasjon om ventetider og fritt sykehusvalg er samlet på nettstedet.
Grønt nummer til Fritt sykehusvalg: 800 41 004
 

Astrid Haugen 03.06.2003 11:51:26