Aktuelt Om St.Olavs Hospital Avdelinger Nyttig å vite Forskning og utdanning


Nytt universitetssykehus
Narvesen kutter tobakken  Les mer

Snart er det ikke lenger mulig å kjøpe tobakk ved St. Olavs Hospital.
26. junDrift av pasienthotellet Les mer
25. junJa til byggfase to på Øya Les mer
19. junEuropeisk pris til Trondheimsmiljøet Les mer
18. junÅrets brukerpris til Marit Trætteberg Les mer
13. junGir sommertilbud til pleiepasientene Les mer
13. junFørste- og andrelinjetjenesten samhandler Les mer

St. Olavs Hospital i nyhetsbildet     Nyhetsarkiv 
Medisinsk nødhjelp Fritt sykehusvalg og ventelisteinformasjon Bli blodgiver
Olav Kyrres gate 17 • N-7006 Trondheim • Tlf: 73 86 80 00 • Org.nr: NO 883 974 832
www.stolav.no •Â postmottak.dir@stolav.noOm nettjenesten